J.I. 'Opvoeden in Beweging' 

              Educatief en ontwikkeling, maar dan breder!     

Wij zijn een organisatie

die zich richt op de ontwikkeling en educatie. Voor kinderen maken wij gebruik van een
kindvriendelijke les- en judo-methode waarbij het kind centraal staat.
De lessen zijn voor elk kind individueel opgesteld.
In onze judo-lessen worden de natuurlijke bewegingsvormen van het kind gesterkt. Hierdoor behoudt het kind haar souplesse en wordt het bewust van zijn kunnen. Zo ontstaat een stevige basis in sport en persoon.
Vanuit dit principe wordt het opvoedingsproces ondersteund.

Tevens nemen wij deel aan het ontwikkelen en bevorderen van het landelijke judo.


Ik ben Astra Crott, eindverantwoordelijk voor de lessen.
Lid van de CJJF (Culturele Judo- en Jiu-Jitsu Federatie) en de JBN (Judo Bond Nederland)

Mijn judo opleiding en ervaring (inmiddels alweer bijna 45 jaar) pas ik toe in het gericht onderwijzen van judo-technieken en coaching.

Verder ben ik pedagoog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Daar ben ik bewust gemaakt van de pedagogische aspecten in de sport en de daarmee samenhangende vorming. Hoe deze als ondersteuning te gebruiken.
Wij bieden zowel recreanten en wedstrijdgerichte judoka's de ruimte voor het ontwikkelen van hun talent.